O podjetju

Zgodovina podjetja

Naše korenine segajo v leto 1946, ko je bil s sklepom vlade LR Slovenije ustanovljen Geološki zavod za Slovenijo, s čimer so prešle geološke in njim sorodne raziskave slovenskega ozemlja iz pretežno avstrijskih v slovenske roke. Po nekaj reorganizacijah je bil leta 1954 osnovan Geološki zavod Ljubljana (GZL) kot gospodarska ustanova s samostojnim financiranjem. Obseg dejavnosti in s tem število zaposlenih strokovnjakov je od tedaj dalje skokovito raslo. Leta 1974 oz.1979 se je Geološki zavod Ljubljana razdelil na več samostojnih enot (TOZD-ov) v okviru GZL. Naslednja sprememba je sledila leta 1990, ko se je GZL preoblikoval v šest samostojnih podjetij, ki so medsebojno še naprej sodelovala v okviru interesnega združenja Geološki zavod Ljubljana. Po tem preoblikovanju je bila geološka stroka zastopana v okviru Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko (IGGG), ki je kmalu po osamosvojitvi Slovenije prevzel vlogo nacionalnega geološkega zavoda. V letu 1998 je Vlada R Slovenije IGGG preoblikovala v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije in gospodarsko družbo Geoinženiring d.o.o. Od leta 2007 smo del skupine Projekt d.d. Nova Gorica.

shema zgodovine