O podjetju

Osebna izkaznica

 

Naziv družbe

Geoinženiring d.o.o., Geotehnične, geološke in geofizikalne raziskave, projektiranje, svetovanje in inženiring

Sedež družbe

Dimičeva 14, 1000 Ljubljana

Direktor družbe

Matjaž Makarovič univ.dipl.inž.stroj.

Telefon

+386 1 23 45 600

Matična številka

1328484

ID številka za DDV

SI10467050

Transakcijski računi

SI56 0475 0000 1450 977 Nova KBM d.d

SI56 1910 0001 0556 273 Deželna banka Slovenije d.d.