Dejavnosti

Teren in laboratorij

 Laboratorij za preiskave zemljin in hribin je opremljen z vrhunsko opremo za določanje osnovnih fizikalnih lastnosti materialov potrebnih pri iskanju najugodnejših rešitev širokega spektra geotehničnih problemov.

Standardne preiskave, ki jih za vse faze projektiranja izvajamo v laboratoriju so:

 • ugotavljanje vlažnosti
 • žaroizguba
 • določitev konsistenčnih meja po Atterbergu
 • ugotavljanje gostote zrn
 • ugotavljanje gostote
 • enoosne tlačna trdnost zemljin in hribin
 • nedrenirana strižna trdnost (Vane, Fall-come)
 • ugotavljanje zrnavostne sestave - metoda sejanja
 • strižna trdnost v direktnem strižnem aparatu
 • strižna trdnost v rotacijskem strižnem aparatu
 • stisljivost v edometru (4 obremenilne in 4 razbremenilne stopnje)
 • vodoprepustnost (edometer, permeameter)
 • nabrekljivost v edometru
 • optimalna vlaga po Proctorju
 • CBR vrednost v laboratoriju
 • točkovni trdnostni indeks hribin
 • natezna trdnost hribin (Brazilski test)
 • strižna trdnost polhribin (3 obremenilne stopnje)
 • Kemijska analiza-humoznost
 • Določanje kvalitete finih delcev –Metilen Modro
 • Tlačna trdnost kemično stabiliziranih materialov
 • Prepoznavanje in razvrščanje zemljin
 • Določanje tlačne trdnosti z neporušno metodo-sklerometer
 •  
DSC 5910
DSC 5866
DSC 5880
 
Terenske raziskave in meritve:

Terenska skupina  s pomočjo kvalitetne opreme in izkušenih strokovnjakov izvaja geomehanske preiskave za ugotavljanje deformabilnih, elastičnih, trdnostnih lastnosti temeljnih tal za potrebe projektiranja, gradnje ali sanacije vseh vrst objektov (CC-SI).

Izvajamo geotehnično opazovanje v času gradnje objektov in po izgradnji objektov.
 
 • meritve statičnih modulov in nosilnosti (CBR, ME ali EVS)
 • meritve dinamičnega deformacijskega modula EVD
 • vgradnja inklinometrskih cevi, meritve inklinacij
 • vgradnja in meritve ekstenzometrov
 • vgradnja in meritve dilatometrov
 • sondiranje z dinamičnim penetrometrom (DP, SPT)
 • sondiranje z dinamičnim penetrometrom Panda (DCP)
 • meritve s ploskim dilatometrom (DMT)
 • meritve s presiometrom tipa OYO (hribinski) in Menard (zemljinski)
 • izdelava sondažnih jaškov in geomehanskih vrtin
 • izdelava vrtin premera 350 mm v asfalt za potrebe raziskav sestave obstoječih vozišč
 • meritve toplotne upornosti zemljin
 • geotehnični monitoring
 • meritve pornih tlakov z bat piezometrom