Aktualno

  • Domov
  • /
  • Aktualno
  • /
  • Shranjevanje električne energije kot geološki izziv

Shranjevanje električne energije kot geološki izziv

Prehod s konvencionalnih (pretežno fosilnih) virov na obnovljive vire energije postavlja energetsko stroko pred izziv, kako zagotoviti stalnost oskrbe in količinsko ustreznost, saj večina obnovljivih virov energije ni na voljo nepretrgano ter v konstantnih in zadostnih količinah. Shranjevanje električne energije je zato obvezni element zelenih energetskih sistemov. 

Električno energijo je možno shranjevati na več načinov. Danes so najbolj preučeni tipi kemično, elektrokemično ter električno shranjevanje, termalno shranjevanje in mehansko shranjevanje energije. Predvsem slednja tehnologija je neposredno povezana z geosfero in hidrosfero, kjer imata geološka in geotehnična stroka osrednjo vlogo.

Na Geoinženiringu smo v letih 2015-2016 sodelovali v evropskem projektu (program Obzorje2020) ESTMAP – Energy Storage Mapping and Planning, katerega namen je bil prispevati k dolgoročnem načrtovanju in optimiranju energetskih sistemov prihodnosti. Cilj projekta je bil izdelava evropske podatkovne baze za energijo in shranjevanje energije, na podlagi katere lahko načrtovalci energetskih politik na ravni EU in v državah članicah preverjajo različne scenarije in izvajajo analize. Več o projektu lahko preberete na  http://www.estmap.eu/.  V projektu so sodelovale vodilne raziskovalne in konzultantske institucije v Evropi z udeležbo EuroGeoSurveys in ENeRG (Evropska mreža za razvoj geoenergij), ki sta pomembno prispevali z bazičnimi podatki in široko geografsko pokritostjo.  

Slovenija ima s svojo geografsko lego in geološko zgradbo primerne potenciale za izgradnjo razpršenih sistemov za shranjevanje energije, s pomočjo katerih lahko zagotovi svojim prebivalcem in gospodarstvu trajnostno, stabilno in varno oskrbo z energijo.  

shranjevanje energije