Okolju prijazne in trajnostne rešitve

Geoinženiring d.o.o. je podjetje s preko 50 let izkušenj na področju geološkega inženiringa tako doma kot v tujini.

Naša ekipa strokovnjakov s svojim znanjem in sodobno merilno in programsko opremo skrbi za izvajanje našega poslanstva - zagotavljanje strokovnih in kakovostnih rešitev, ki so hkrati okolju prijazne in trajnostno naravnane. Zavezani smo h kakovosti in točnosti, kar zagotavljamo tudi skozi interne mehanizme vodenja in nadzora kakovosti.Dejavnosti

Naše storitve obsegajo tako aplikativne preiskave, kot tudi raziskave in razvoj s področja geotehnike, geologije in inženirske geofizike. Z lastnimi raziskavami pridobivamo bistvene podatke za projektiranje infrastrukturnih, energetskih in okoljevarstvenih projektov v Sloveniji in širše. Z geološkimi raziskavami pripomoremo k premišljenim in kakovostnim rešitvam za naročnika in širšo družbo.


Sodelujemo pri številnih velikih nacionalnih projektih, kot so izgradnja avtocestnega križa, mreže državnih cest in železnice, izgradnja Luke Kope in gradnja mreže slovenskih plinovodov.


Z izkušeno ekipo imamo pomembno vlogo tudi pri gradnji hidroelektrarn in Nuklearne elektrarne Krško ter pri sanacijah plazov. Izvajamo tudi gradbene nadzore pri gradnji kohezijskih projektov po FIDIC standardih.

clani izs

Člani IZS

ikona okolje

Okolju prijazne in trajnostne rešitve

ikona razvoj

Usmerjeni v raziskave in razvoj

BV Certification ISO 9001

ISO standard 9001:2015