Reference

Geotehnične raziskave za poslovni objekt Frigologo v PC Komenda (EM studio d.o.o., 2016)
Geotehnične raziskave za regalno skladišče v Trzinu (Fist d.o.o., 2016)
Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja za objekt kisikarna Messer v Škofji Loki (Messer Slovenija, 2016)
Geotehnične raziskave za objekt OŠ Franca Rozmana Staneta (Projekt d.d. Nova Gorica, 2015)
Geotehnične raziskave za poslovni objekt Na Stolbi V Ljubljani (Javni zavod Ljubljanski grad, 2015)
Geotehnične raziskave na območju objekta na zahodnem platoju Qlandije v Novi Gorici (Alpe-Panon d.o.o., 2015)
Geotehnične raziskave za izgradnjo Hotela Mond v Šentilju (HIT d.d., 2015)
Geomehanske raziskave o nosilnosti tal na lokaciji objekta bauMax Maribor ter preiskave kontaminiranosti tal z anorganskimi in organskimi odpadki na lokacijah objektov bauMax v Mariboru, Celju in Kranju (Baumax d.o.o., 2015)
Geološko-geotehnično poročilo za objekt XXXLutz Maribor (Lesnina d.o.o., 2014)
Preučitev zgodovine zemljišča in izdelava geomehanskega poročila za trgovski center Lidl Maribor (Lidl d.o.o., k.d., 2014)
Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja za objekt kisikarna Trnovlje pri Celju (Messer Slovenija, 2014)
Geotehnične raziskave za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za zazidalni kompleks Slavnik v Kopru (Zaliv d.o.o., 2012)
Geotehnične raziskave na območju širitve čistilne naprave - Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik (JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., 2011)
Geotehnične raziskave za opredelitev pogojev temeljenja objekta Kulturni center Vrhnika (Projekt d.d. Nova Gorica, 2011)
Geotehnični elaborat o pogojih temeljenja Skladiščno poslovnega objekta Atotech v Podnartu (Atotech d.d., 2010)