Reference

Geološko geomehansko poročilo s preiskavami za objekt Viadukt Pesnica (Pointing inženirski biro d.o.o. 2019)
Geološko geomehanske preiskave, izdelava poročila za potrebe izdelave projektne dokumentacije za novo skladišče v OPC na Igu (LES-MMS trgovska družba d.o.o. 2019)
Izdelava projektne dokumentacije premostitvenega objekta čez Savinjo v Rimskih Toplicah (Gradis biro za projektiranje d.o.o. 2019)
Geotehnična dela in geomehanska poročila za: Dom Železniki, Dom Loška dolina, Dom Pivka, Dom Komenda, Dom Žiri (ORPEA svetovanje in projektiranje d.o.o. 2019)
Izdelava geološko geotehničnega elaborata za objekt: garažno poslovna skladiščna stavba ob Vojkovi cesti - Lj. (Drava gradbeno podjetje d.o.o. 2018)
Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI novogradnje mostu čez Savo in etape vzhodne obvoznice Brežice (GPI d.o.o. 2018)
Izvedba geološko geomehanskih raziskav na projektu: Lakirnica s pripadajočimi objekti Magna Steyr v občini Hoče-Slivnica (Magna Steyr 2016).
Geomehanske raziskave za trgovski center Žalec (Lidl d.o.o. k.d. 2016)
Geotehnične raziskave za poslovni objekt Frigologo v PC Komenda (EM studio d.o.o., 2016)
Geotehnične raziskave za regalno skladišče v Trzinu (Fist d.o.o., 2016)
Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja za objekt kisikarna Messer v Škofji Loki (Messer Slovenija, 2016)
Geotehnične raziskave za objekt OŠ Franca Rozmana Staneta (Projekt d.d. Nova Gorica, 2015)
Geotehnične raziskave za poslovni objekt Na Stolbi V Ljubljani (Javni zavod Ljubljanski grad, 2015)
Geotehnične raziskave na območju objekta na zahodnem platoju Qlandije v Novi Gorici (Alpe-Panon d.o.o., 2015)
Geotehnične raziskave za izgradnjo Hotela Mond v Šentilju (HIT d.d., 2015)
Geomehanske raziskave o nosilnosti tal na lokaciji objekta bauMax Maribor ter preiskave kontaminiranosti tal z anorganskimi in organskimi odpadki na lokacijah objektov bauMax v Mariboru, Celju in Kranju (Baumax d.o.o., 2015)
Geološko-geotehnično poročilo za objekt XXXLutz Maribor (Lesnina d.o.o., 2014)
Preučitev zgodovine zemljišča in izdelava geomehanskega poročila za trgovski center Lidl Maribor (Lidl d.o.o., k.d., 2014)
Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja za objekt kisikarna Trnovlje pri Celju (Messer Slovenija, 2014)
Geotehnične raziskave za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za zazidalni kompleks Slavnik v Kopru (Zaliv d.o.o., 2012)
Geotehnične raziskave na območju širitve čistilne naprave - Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik (JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., 2011)
Geotehnične raziskave za opredelitev pogojev temeljenja objekta Kulturni center Vrhnika (Projekt d.d. Nova Gorica, 2011)
Geotehnični elaborat o pogojih temeljenja Skladiščno poslovnega objekta Atotech v Podnartu (Atotech d.d., 2010)