Reference

Geološko-geotehnične raziskave za idejne zasnove plinovoda M8 Jelšane-Kalce (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI plinovoda M6 Ajdovščina - Lucija (2009-2010)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI plinovoda M2/1 Trojane - Vodice (2009-2010)
Projekt PGD, PZI za sanacijo plazu Strane (2008)
Projekt PZI za sidrano brano na plazu Slano blato (2007)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za predor Senarska na AC odseku A5 Maribor-Lendava-meja Hrvaška (2006)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za predor Leščevje na AC odseku A2 Ljubljana-Novo Mesto (2005)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za pokrita vkopa PV 8-1 in PV 8-2 na AC odseku 0374 Razdrto – Vipava in AC odsek 0025 Hrastje Lešnica (2000-2004)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za sanacijo plazu Slano blato (2000-2003)
Geološko-geotehnične raziskave za projekt PGD, PZI za AC predor Dekani (2200 m), cestnega predora Solkan (350 m), AC predora Markovec (2100 m) (1999-2003)