O podjetju

Osebna izkaznica

 

Naziv družbe

Geoinženiring d.o.o., Geotehnične, geološke in geofizikalne raziskave, projektiranje, svetovanje in inženiring

Skrajšan naziv

Geoinženiring d.o.o.

Sedež družbe

Dimičeva 14, 1000 Ljubljana

Direktor družbe

Duško Valič, dipl.ekon.,inž.grad.

Telefon

+386 1 234 56 00

Telefaks

+386 1 234 56 10

Spletni naslov
Matična številka

1328484

ID številka za DDV

SI10467050

Vpis v sodni register

Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vpisa: 98/05807

Znesek osnovnega kapitala

870.359,71 EUR

Transakcijski računi

SI56 0475 0000 1450 977 Nova KBM d.d

SI56 1910 0001 0556 273 Deželna banka Slovenije d.d.