O podjetju

Sedež podjetja
Direktor
Tajništvo
Mehanika tal in inženirska geologija
Oddelek Mehanika tal Maribor
Inženirska geofizika
Terenske raziskave in laboratorij