Aktualno

  • Domov
  • /
  • Aktualno
  • /
  • Pričetek projekta ENOS - Enabling Onshore CO2 Storage

Pričetek projekta ENOS - Enabling Onshore CO2 Storage

Geoinženiring je že petnajst let vpet v raziskave tehnologije zajema in skladiščenja CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS). Sodeloval je pri več evropskih projektih na temo geološkega skladiščenja CO2 kot tehnologije za zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje.  Na razpisu okvirnega EU programa za  raziskave in inovacije Obzorje 2020 je skupaj še z več partnerji iz evropskega raziskovalnega prostora pridobil projekt ENOS – Enabling Onshore CO2 Storage. Tematika  štiriletnga projekta bodo raziskave v podporo dekarbonizaciji energetskega sektorja, ki temelji na fosilnih gorivih in energetsko intenzivne industrije s pomočjo tehnologije CCS. Poseben poudarek bo na razvoju pilotskih lokacij za geološko skladiščenje CO2 v Evropi, kar se je po dosedanjih raziskavah izkazalo kot ozko grlo pri uvajanju tehnologije CCS v industrijskem obsegu v prakso. Pariški podnebni sporazum je dal tematiki novega projekta še dodatno težo, saj bo k znižanju izpustov CO2 morala poleg energetskega sektorja prispevati tudi industrija, kjer CO2 nastaja kot del proizvodnega procesa (cementarne, železarne, papirna industrija, rafinerije idr.). Geoinženiring pri projektu sodeluje v okviru asociacije CO2GeoNet, ki ima v Evropi vodilno vlogo pri geološkem skladiščenju CO2. Več o projektu ENOS in njegovem napredovanju lahko spremljate na http://www.co2geonet.com/news-and-events/news/.