PredstavitevGeoinženiring d.o.o. je ena vodilnih institucij s področja geotehnike v Sloveniji z več kot 50-letno tradicijo in kot samostojna družba deluje od leta 1998. 

Z strokovnim kadrom in vrhunsko opremo pokrivamo vse aktivnosti za reševanje inženirskih problemov na kontaktu tla – gradbena konstrukcija. 

Naša glavna dejavnost so projektiranje, strokovni nadzor, terenske raziskave, laboratorijske preiskave in opazovanje (monitoring) geotehničnih konstrukcij na naslednjih strokovnih področjih: mehanika tal, inženirska geologija in inženirska geofizika

Terenske raziskave vključujejo aktivnosti raziskovalnega vrtanja, terenskih preiskav tal in kamenin, geofizikalnih raziskav terena, preiskave mehanskih lastnosti in vodoprepustnosti tal ter aktivnosti terenskih meritev in opazovanj (monitoring) geotehničnih konstrukcij. 

Laboratorijske raziskave (fizikalno) mehanskih lastnosti tal in kamnin izvajamo v lastnih sodobno opremljenih laboratorijih v Ljubljani in Mariboru.

Prisotni smo pri vseh velikih aktualnih projektih nacionalnega pomena, kot so: izgradnja avtocest in rekonstrukcija mreže državnih cest, železniški program, izgradnja Luke Koper, gradnja mreže slovenskih plinovodov, gradnja hidroelektrarn in Nuklearne elektrarne Krško, sanacije plazov in nadzori pri gradnji kohezijskih projektov po FIDIC standardih.

 V okviru družbe delujejo tri organizacijske enote v Ljubljani:

MEHANIKA TAL IN INŽENIRSKA GEOLOGIJA,

INŽENIRSKA GEOFIZIKA

TERENSKE RAZISKAVE IN LABORATORIJ

 ter oddelek mehanika tal v Mariboru.

Usmerjeni smo k zagotavljanju strokovnih in racionalnih rešitev, ki so hkrati okolju prijazne in trajnostno naravnane. To dosegamo s skupino visoko usposobljenih in motiviranih strokovnjakov ter s sodobno merilno in programsko opremo. Svoje delo smo zavezani opravljati kakovostno, natančno in vestno. Za to imamo vzpostavljene notranje mehanizme vodenja in nadzora kakovosti.

 

Geoinženiring je tudi član Inženirske zbornice Slovenije.

clani izs

Člani IZS

ikona okolje

Okolju prijazne in trajnostne rešitve

ikona razvoj

Usmerjeni v raziskave in razvoj

BV Certification ISO 9001

ISO standard 9001:2008