PredstavitevGeoinženiring d.o.o. je gospodarska družba za geološki inženiring z več kot 50-letno tradicijo. 

Naše poslanstvo so tako aplikativne preiskave, kot tudi raziskave in razvoj s področja geotehnike, geologije in inženirske geofizike. S svojimi preiskavami pridobivamo bistvene podatke za projektiranje infrastrukturnih, energetskih in okoljevarstvenih projektov v Sloveniji in širše ter tako pripomoremo k premišljenim in kvalitetnim rešitvam za naročnika in širšo družbo.

Prisotni smo pri vseh velikih aktualnih projektih nacionalnega pomena, kot so izgradnja avtocest in mreže državnih cest, železniški program, izgradnja Luke Koper, gradnja mreže slovenskih plinovodov, gradnja hidroelektrarn in Nuklearne elektrarne Krško, sanacije plazov in gradbeni nadzori pri gradnji kohezijskih projektov po FIDIC standardih.

V okviru družbe delujejo tri organizacijske enote v Ljubljani in oddelek Mehanika tal v Mariboru:

  • MEHANIKA TAL IN INŽENIRSKA GEOLOGIJA
  • INŽENIRSKA GEOFIZIKA
  • TERENSKE RAZISKAVE IN LABORATORIJ

Usmerjeni smo k zagotavljanju strokovnih in racionalnih rešitev, ki so hkrati okolju prijazne in trajnostno naravnane. To dosegamo s skupino visoko usposobljenih in motiviranih strokovnjakov ter s sodobno merilno in programsko opremo. Svoje delo smo zavezani opravljati kakovostno, natančno in vestno. Za to imamo vzpostavljene notranje mehanizme vodenja in nadzora kakovosti.

 

 

Direktor:

Duško Valič

clani izs

Člani IZS

ikona okolje

Okolju prijazne in trajnostne rešitve

ikona razvoj

Usmerjeni v raziskave in razvoj

BV Certification ISO 9001

ISO standard 9001:2008